Bergvärme: Så går en installation till

Installera Bergvärme – steg för steg

När du ska installera och borra bergvärme är det vi som har totalansvaret. Arbetet brukar bli klart rätt snabbt, ofta på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar. För dig som kund ska det vara en enkel procedur att installera bergvärme.

Vi på Bryngels är specialister på att borra och installera bergvärme.

Vi har nedan sammanställt stegvis hur en installation går till. Ladda ner ”Stora Värmepumpsboken” för ytterligare information.

Installation av Bergvärme i 10 steg

1

Utomhusarbetet startar i samband med att borrfirmans borrigg anländer.

2

Ett hål borras ner i berget.

3

Den del av hålet som ligger över berggrunden fodras med sammansvetsade stålrör.

4

Via en specialrigg sänks en slang fylld med brinevätska ner i hålet. Sedan återstår att forsla bort borrutrustningen. Trots att skyddsplattor har använts för att skona marken kan tomten behöva viss vård i form av till exempel kompletteringssådd av gräsfrö.

5

Vem som utför grävarbetet för slangarna från borrhålet till fastigheten varierar. Sjävklart har vi egen personal som smidigt sköter ingrävningen. 

6

Inomhusarbetet börjar med att den gamla pannan demonteras.

7

Den nya värmepumpen ställs på plats.

8

På knappt en dag brukar man komma så långt att värmepumpens elpatron kan påbörja uppvärmning av radiator- och tappvarmvatten.

9

Nästa moment består i att dra rören mellan värmepumpen och den plats i ytterväggen där borrhålsslangarna kommer in.

10

När anslutningen utförts fylls rören med brinevätska, som sedan pumpas runt i systemet under ett par timmar. Detta för att ta bort eventuell luft. Elmontören ansluter värmepumpen till villans elcentral. Nu är allt klart och ägaren får en ordentlig genomgång om hur värmepumpen ska skötas. Svårare än så är det inte att installera bergvärme!