Fördelar och nackdelar med bergvärme

Fördelar:

Ekonomiskt: I de allra flesta fall så är bergvärme en mycket ekonomisk energiform. Ofta kan du börja spara pengar redan från första dagen. Dessutom höjer bergvärme värdet på ditt hus. 

Miljövänligt: Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från borrhållet. (El behövs för att driva kompressor, cirkulationspumpar, reglerdator, etc …) 

Bekvämt: Normalt sett sköter värmepumpen sig själv utan problem. 

Förnybart: Bergvärme är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagras i berggrunden. 

Flexibelt: Bergvärme kan kombineras med andra värmekällor, som till exempel solvärme. 

Nackdelar:

Stor investering: Värmepump, borrning och installation blir tillsammans en rejäl investering. Besparingen blir emellertid så stor att du ofta kan börja spara pengar från första dagen, även om du lånat pengar till installationen. 

Kräver borrning: För att kunna installera bergvärme måste du borra en energibrunn, vilket i sin tur kräver att du kan borra dig ner till berget på din tomt. I vissa fall går inte det, och då kan man istället överväga jordvärme eller luftvärme. 

Kräver tillstånd: För att installera bergvärme krävs tillstånd från kommunen. Det brukar oftast vara en formalitet, såvida det inte är väldigt många av dina allra närmaste grannar som redan borrat efter bergvärme.