Värmepump: Grunderna på 2 minuter

Det är mycket man behöver sätta sig in i när man ska köpa värmepump. Det är många nya uttryck och en hel del saker man inte kände till innan. För dig som är riktig nybörjare kommer här en introduktion – de viktigaste grunderna på två minuter.

En värmepump utvinner lagrad solenergi

Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luften, berggrunden, marken och i våra vattendrag. En värmepump är ditt verktyg för att ta del av denna förnybara gratisenergi. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan din uppvärmningskostnad minska rejält – i vissa fall med ända upp till 85 procent.

Likt ett batteri kan vår planet lagra energi – fast när det gäller jordklotet är det solenergi som lagras när solen värmer upp berg, ytjord, luft och vatten. Det är denna lagrade solenergi som din värmepump tar tillvara – när som helst under året och under dygnets alla timmar.

Bergvärme

En bergvärmepump hämtar sin energi från berggrunden (via en vätskeslang som ligger nedsänkt i ett borrhål).

Jordvärme

En jordvärmepump arbetar på exakt samma sätt som en bergvärmepump, den enda skillnaden är att den hämtar sin energi från ytjorden (via en vätskeslang som ligger nergrävd ca en meter under marken) istället för ur ett borrhål.

Sjövärme

En sjövärmepump arbetar på exakt samma sätt som en bergvärmepump och en jordvärmepump, skillnaden är att den hämtar sin energi från en vätskeslang som sänkts ner i vatten (t.ex. en sjö elller ett vattendrag).

Olika typer av luftvärmepumpar

Det finns tre olika typer av luftvärmepumpar – luft/vatten-värmepump, luft/luft-värmepump och frånluftsvärmepump. 

Gemensamt för dem är att de hämtar energin från luften, i övrigt skiljer sig de tre varianterna åt ganska mycket.

Luft/vatten-värmepump

En luft/vatten-värmepump hämtar energi från utomhusluften. Energin omvandlar till värme som överförs till husets element eller golvvärme.

En luft/vatten-värmepump producerar även det varmvatten som du får ut i vattenkranen. Varmvattnet lagras i värmepumpens varmvattenberedare, vilket innebär att varmvatten alltid finns redo när du behöver det.

Våra luft/vatten-värmepumpar ger dig ett heltäckande värmesystem.

Luft/luft-värmepump

En luft/luft-värmepump utvinner energi från utomhusluften. Denna energi som omvandlas till värme eller kyla som sprids inomhus med hjälp av en fläkt.

En luft/luft-värmepump kan inte producera varmvatten och är ett komplement till annan uppvärmning.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner energi ur husets ventilationsluft och återför värmen till husets värmesystem. Du får en komplett lösning som ger dig värme, varmvatten,ventilation och värmeåtervinning i en och samma enhet.